Betreft: Louise Cornelis Tekst & Communicatie (websites: lhcornelis.nl, sportkunstenaar.nl en afzienvoorbeginners.nl)

Zorg voor privacy was al voor de AVG een belangrijk onderdeel van mijn bedrijfsvoering. Ik zet hier op een rijtje wat die zorg inhoudt. Ik lever die, want in een eenmanszaak gaat er niemand anders over.

Ik verzamel op mijn sites geen gegevens. De manier om contact met mij te krijgen is per e-mail en daarbij bepaal je zelf wat je prijsgeeft. Ik gebruik die gegevens alleen maar voor het werk dat we samen en in overleg ondernemen (tekst- of sportadvies, schrijftraining en aanverwanten, verzending van een boek). In dat werk wisselen we stukken en gegevens uit volgens de afspraken die we maken. In principe is dat via mijn e-mail. Dropbox e.d. gebruik ik alleen op verzoek van andere partijen.

Mijn e-mail lees ik op twee manieren:

  • Per webmail van Oxilion (zie hun privacyverklaring) als ik onderweg ben, dan altijd via een beveiligde wifi- of 4G-verbinding.
  • Op mijn pc in mijn kantoor aan huis. Daar haal ik alles zo snel mogelijk binnen en sla ik de e-mail en eventuele bijlagen op.

Ik verstuur geen nieuwsbrieven. Om nieuws en inzichten met je te delen, gebruik ik mijn weblog. Als je daarop wilt reageren, vul je er een e-mailadres in dat opgeslagen wordt op mijn site en dat ik nergens anders voor gebruik.

Een enkele keer maak ik printjes en/of zet ik dingen op stick of laptop om mee te nemen. Dat is dan altijd alleen datgene dat hoognodig is voor het werk van die dag of dagen en ik ga er zorgvuldig mee om. Mijn laptop is beschermd met een password. Papier vernietig ik zo veel mogelijk meteen of ik laat het achter bij mijn cliënt. Wat ik ervan bewaar zijn zeldzame gevallen van dingen die ik niet digitaal heb. Die stukken gaan thuis in mijn bedrijfsarchief. In mijn telefoon (beveiligd met een pincode) bewaar ik alleen de voornamen en telefoonnummers van contactpersonen van lopend werk.

De enige anderen die toegang hebben tot (een deel van) mijn zakelijke gegevens zijn de mensen die zo heel af en toe nodig zijn voor een normale bedrijfsvoering: boekhouder, webmaster, computerdokter, afwezigheidsassistent (allemaal kleine, lokale bedrijven/zelfstandigen). Daar maak ik de benodigde afspraken mee.

Ik bewaar stukken (digitaal en op papier) minstens voor de minimale wettelijke bewaartermijn, en veel ervan langer als zijnde mijn bedrijfsarchief. Dat staat op mijn PC (‘onder handen’ documenten en mail) en/of in de cloud bij Onedrive (oudere stukken en mail, bij KPN, zie ook hun privacyverklaring). Mijn pc is beveiligd met een bijgewerkte virusscanner en een firewall.

Neem contact met mij op in de volgende gevallen:

  • Als je wilt weten wat ik van je heb opgeslagen
  • Als je wilt dat ik iets vernietig of terruggeef
  • Als je aanvullende afspraken met me wilt maken. ik teken regelmatig vertrouwelijkheidsverklaringen en kan bijvoorbeeld prima uit de voeten met geanonimiseerde documenten.
  • Bij klachten of bezwaren. Je kunt dan trouwens ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens – maar neem alsjeblieft eerst contact met mij op!

Louise Cornelis (contactgegevens)

(aangepast 5/9/2018, 19/9/2018, 30/10/2018, 9/9/2019, 8-3-2021 (overstap naar Oxilion)